Kenmerken woorddenkers

Mensen die geen gebruik maken van hun zicht, tast, gehoor, smaak, reuk of intuïtie om informatie op te nemen noemt men woorddenkers. Zij verwerken alle stukjes informatie één voor één, na elkaar. Zoals in een zin: een woord volgt op een ander woord en daarop volgt weer een woord. En pas aan het eind van de zin weet je wat er bedoeld wordt. Woorddenkers noemt men ook wel begripsdenkers.
 

Waarin verschillen beelddenkers van woorddenkers?